Det å kjøpe en egen bolig er for de fleste den største investeringen de vil gjøre i sitt liv. I Norge har boliger også blitt brukt som et investeringsobjekt, og for mange har det derfor vært viktig å komme inn på boligmarkedet i ung alder slik at man kan bygge opp en kapital.

boligmarkedetFor å unngå bobler i boligmarkedet har staten innført flere restriksjoner på hvor mye penger man kan låne til boligkjøp. I dag er den generelle regelen at man skal ha mellom 20 % og 25 % av lånebeløpet i egenkapital, men dette kan også variere litt utifra personlig økonomisk situasjon og lånebeløp.

Oppsparing av den nødvendige egenkapitalen er for mange unge den største utfordringen. I en by som Oslo, hvor boligprisene er høye, må man gjerne ha i overkant av en halv million oppspart før man kan søke om lån til boligkjøp. Når man først skal søke om lån er det viktig å skaffe et lån med best mulige vilkår, da kan man bruke tjenester som https://www.financepal.no for å sammenligne ulike lånegivere.

Sparing, lån eller kausjonering?

For å skaffe egenkapital nok til å komme inn på boligmarkedet, har man i hovedsak tre muligheter:

  • Sparing via BSU eller andre investeringer
  • Lån uten sikkerhet eller private lån
  • Kausjonering via foreldre eller andre
  • Forskudd på arv fra foreldre

 

Boligsparing for ungdom

For å motivere unge til å spare til bolig i ung alder, har staten opprettet Boligsparing for Ungdom (BSU). Denne bankkontoen gir ekstra gunstig rente, samt skattefordeler. Midlene er derimot låst til boligformål. Det vil si til egenkapital, nedbetaling av boliglån eller oppussing.
Selv om BSU er en svært gunstig ordning er beløpsgrensene forholdsvis lave, spesielt med tanke på hvor høye boligprisene er i enkelte byer.

Lån

Siden finanskrisen i 2008 har rentenivået stort sett holdt seg lavt her til lands. Det har gjort det forholdsvis billig å låne penger, og mange har derfor løst problematikken rundt egenkapital ved hjelp av lån uten sikkerhet i form av forbrukslån eller topplån. Selv om dette er en mulighet, frarådes det da kostnadene for slike lån er langt høyere.

Kausjonering og forskudd på arv

Mange velger å få hjelp av foreldre for å komme inn på boligmarkedet for første gang. Dette kan enten gjøres i form av forskudd på arv, eller ved at dine foreldre tar opp lån sammen med deg.