Det å være ung er ingen enkel sak for de fleste, og det er viktig at man har en form for støtteapparat rundt seg i disse årene.

De som vokser opp som unge i Møre og Romsdal ser ut til å bli tatt på alvor i byene sine, og det jobbes iherdig med å gi ungdommen det de virkelig vil ha.

Skoljenter i MøreUndersøkelse

Det er vanskelig å gå rundt til hver eneste unge person på gaten og stille dem spørsmål om hva de ønsker i byen sin, og derfor er en undersøkelse den enkleste måten å gjøre det på. I Møre og Romsdal ble det sendt ut en undersøkelse som het «Ung i Møre og Romsdal» til alle unge i området. Dette ble først gjort i 2007, deretter i 2009 og senest i 2015. Undersøkelsen ble laget med spørsmål som var innom temaer som fritidsaktiviteter, ungdomsdemokrati, utdanning, jobb og trivsel. Alle er veldig viktige punkter for en ung person.

Kommunene

De ulike tilbudene ungdommen i Møre og Romsdal har, varierer noe fra kommune til kommune, men de aller fleste har gode tilbud å benytte seg av. Det er flere fritidsklubber rundt om i kommunene som er åpne for alle unge i kommunen. Her er det rom for at de unge kan skape seg et sosialt nettverk, samt et fristed der de kan være sammen. Det blir også arrangert turer gjennom klubbene, som de unge selv kan melde seg på ved interesse. Idrett er også noe som er satt i fokus for de unge i kommunene, og det er mulig for unge å melde seg inn i ulike lag innen forskjellig typer idrett. Dette kan også gi dem et godt sosialt nettverk, og ikke minst er det godt for de unge å være engasjerte og aktive i noe de liker å drive med.